Cha Phạm Đức Thịnh, S.L.L.

Thụ phong linh mục cho Tổng Giáo Phận Los Angeles vào năm 2002, Cha Phạm Đức Thịnh đã phục vụ tại Giáo xứ Thánh Gioan Thiên Chúa ở Norwalk, California. Sau bốn năm phục vụ tại giáo xứ, cha đã được gửi sang Roma để theo học chuyên ngành phụng vụ tại Giáo Hoàng Học Viện Sant’Anselmo. Cha đã hoàn tất chương trình cao học của Phụng Vụ vào năm 2010 và cha đang làm giáo sư về Phụng Vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan, Camarillo, California.