Đức Ông Phạm Mạnh Cương

Đức Ông G.B. Phạm Mạnh Cương, nguyên Bí Thư Sứ Thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ, hiện là Cha sở Giáo xứ Our Lady of Mount Carmel, Giáo phận Brooklyn, New York. Ngài từng là Viên chức Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Bản Luật tại Vatican, và từng giữ chức Chủ tịch Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma.