Sơ Nguyễn Trang Theresa

Nữ Tu Nguyễn Thùy Trang Theresa, LHC thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá, Los Angeles; khấn dòng ngày 17, tháng 7, 1999.

Sơ Trang Theresa có bằng thạc sĩ thần học/mục vụ tại trường Loyola Marymount University.  Sơ từng là thuyết trình viên cho đại hội SCRC tại Anaheim Convention Center và đã là giám đốc chương trình Đức Tin (Director of Parish Faith Formation) tại Giáo xứ St. Callistus/Chính Tòa Chúa Kitô 10 năm qua. Hiện nay Sơ đang phục vụ tại Giáo xứ Thánh Linh.

Summary of her talk:

Thế giới chúng ta đang gặp dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, ly tán, nền tảng gia đình bị khủng hoảng.  Hơn bao giờ hết chúng ta đã hết rượu yêu thương, tha thứ, kiên nhẫn, dịu hiền, niềm vui, hy vọng và hòa bình.  Đến với buổi hội thảo này chúng ta cùng xin Mẹ là Mẹ của chúng ta chuyển cầu và tháo gỡ những khó khăn đau khổ và đổ tràn đầy rượu đã được thánh hóa nên thơm nồng nàn hạnh phúc.