Marian Days Event 2023

Christ Cathedral will host our second annual Marian Days event 2023 on July 14-15. We included frequently asked questions for the event as well as a program of what to expect.

Marian Days Event 2023 Details

  1. All activities during Marian Days such as Workshop, Entertainment programs are free admission. There is no need to register as it is first-come, first-serve.
  2. To properly prepare for mass, adoration, confession and other ministries, all Clergy, Religious Order and Deacon are asked to register to attend our event.
  3. We will have many food and drink booths along with gift shops for your purchasing convenience.  
  4. In addition, there will be vocation booths and other Catholic Ministry booths where you can get more details directly from these organizations.
  5. New this year is: we will provide filtered drinking water tanks located all around the campus for your hydration refill needs.
  1. Các sinh hoạt trong hai ngày Đại Hội Thánh Mẫu như Hội Thảo, chương trình văn nghệ, hoàn toàn miễn phí và không cần phải ghi danh trước.
  2. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi cũng như chuẩn bị cho các Thánh Lễ, giờ Chầu và các mục vụ khác, xin quý Linh Mục, quý Seour và quý thày Phó Tế vui lòng ghi danh nơi đây.
  3. Chúng tôi sẽ có nhiều gian hàng thực phẩm và nước uống, cũng như những gian hàng bán quà lưu niệm để quí vị có thể mua sắm và tiện dụng.
  4. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những quầy trưng bày của các dịch vụ giới thiệu về các nhà dòng hoặc hội đoàn Công Giáo Tiến Hành để quý vị có thể tìm hiểu thêm.
  5. Đặc biệt năm nay, chúng tôi sẽ cung cấp rất nhiều những bình nước lọc để uống, chung quanh khu vực Nhà Thờ Chánh Tòa để quí vị có thể tiện dụng.

Marian Days Event 2023 Program

FRIDAY, JULY 14, 2023: Opening Ceremony

5:30 pm

Tuyên bố khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu
Commencement of Marian Days 2023

OLLV Shrine

5:35 pm – 5:45 pm

Thánh ca/Prelude – Youth choir/Liên Ca Đoàn Giới Trẻ

OLLV Shrine

5:50 pm – 6:50 pm

Keynote speaker: Fr. Nguyễn Khắc Hy;
“Noi Gương Đức Mẹ Trên Con Đường Truyền Giáo”

OLLV Shrine

5:30 pm – 6:30 pm

English Session #1 Rev. Greg Boyle, S.J.
“Be Fearless for Me: Courage and the Gospel of the marginalized”

CCA Gym

7:00 pm – 8:30 pm

Thánh lễ khai mạc / Opening Mass
Chủ tế & giảng: Bishop Oscar Cantú (San Jose)

OLLV Shrine

9:00 pm – Closing

Ăn tối và Văn nghệ / Dinner & Entertainment

OLLV Shrine

9:00 pm – 11:00 pm

Taizé Prayer and Conversation by Christus Ministries
Visit Christus Ministries Website ›

CCA Gym

SATURDAY, JULY 15, 2023

8:00 am – 9:30 am

Thánh lễ & nghi thức chữa lành/ Healing Mass
Chủ tế: Bishop Thành Nguyễn
Giảng: Fr. Phạm Đức Thịnh, S.L.L.

OLLV Shrine

10:00 am – 2:30 pm

Chầu Thánh Thể và Nghi thức hòa giải
Eucharistic Adoration & Reconciliation

Christ Cathedral

10:00 am – 11:30 am

Hội Thảo A: 4 Đề tài / Four Workshops

Fr. Nguyễn Khắc Hy, P.S.S. “Giáo Huấn Của Giáo Hội đối với những vấn nạn ngày nay. Phần I”

Arboretum

Msgr. Phạm Mạnh Cương, J.C.L. “Những Thử Thách Trong Hôn Nhân“

Freed Theater

Nhạc sĩ Lê Tín Hương “Phép Lạ Đức Mẹ Maria La Vang”

Large Gallery

Fr. Nguyễn Đình Anh Nhuệ, O.F.M.Conv “Mẹ Maria – Mẫu Người Môn Đệ Truyền Giáo Theo Kinh Thánh”

Cultural Center

10:00 am – 11:30 am

English Session #2 Michael Ketterer “The Discovery-Discover His calling”

CCA Gym

11:30 am – 1:30 pm

Ăn trưa / Lunch

1:30 pm – 3:00 pm

Hội Thảo B: 4 Đề tài / Four Workshops

Fr. Nguyễn Khắc Hy P.S.S.
“Giáo Huấn Của Giáo Hội đối với những vấn nạn ngày nay.” P. 2

Arboretum

Fr. Phạm Đức Thịnh, S.L.L.
“Thánh Lễ, Bí Tích Tình Yêu và Nguồn mạch đời sống Kitô hữu”

Large Gallery

Fr. Nguyễn Nam Thảo, S.J., PhD.
“Thông Điệp Của Mẹ Maria Cho Cuộc Sống Hôm Nay”

Freed Theater

Fr. Nguyễn Đình Anh Nhuệ, O.F.M.Conv
“Me Maria Và Sứ Mạng Truyền Giáo Của Giáo Hội Ngày Nay”

Cultural Center

1:30 pm – 3:00 pm

English Session #3 – Emily Wilson
“The Calling-Calling of healthy relationship”

CCA Gym

3:00 pm – 4:00 pm

Chuẩn bị rước kiệu / Line up for procession

Parking P8 & P9

4:00 pm – 5:30 pm

Rước kiệu Đức Mẹ / Rosary Procession

Around campus

6:00 pm – 6:50 pm

Múa phụng vụ & thánh ca dẫn nhập
Liturgical Dance & Music

OLLV Shrine

7:00 pm – 9:00 pm

Thánh lễ đại trào / Pontifical Mass
Chủ tế: Bishop Kevin Vann
Giảng: Bishop Thành Nguyễn

OLLV Shrine

9:00 pm – closing

Ăn tối, văn nghệ & xổ số
Dinner, entertainment & raffle drawing

OLLV Shrine