Đôi dòng vắn tắt về lịch sử Linh Đài Đức Mẹ và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Orange, tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô Vua, thuộc Giáo Phận Orange nằm ngay trung tâm thủ đô Người Việt quận Cam thuộc thành phố Garden Grove, CA: 

  • Ngày 7 tháng 12 năm 2016, dự án Our Lady of La Vang project được thông báo và phổ biến 
  • Ngày 21 tháng 10, năm 2017, Đức Cha Kevin Vann đã chủ sự và ban phép lành cho khu đất trong khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa được chọn để xây linh đài 
  • Ngày 27 tháng 10 năm 2018, nghi thức đặt viên đá đầu tiên đã được tổ chức dưới sự tham dự của tren 200 quan khách.  Chương trình và dự án xây linh đài đã được thực hiện ngay sau đó . 
  • Ngày 28 tháng 1, năm 2020, tượng Đức Mẹ La Vang bồng Chúa Giêsu, cấu trúc tại Ý bởi họa sĩ Andrea Ceccarelli của hãng Italian Marble Company, đã cập bến và được giữ tại khuôn viên nhà thờ Chánh tòa 
  • Ngày 3 tháng 6 năm 2021, tượng Mẹ đã được Đức Cha Kevin Vann, Đức Cha Nguyễn Thái Thành, và Cha Christopher Smith ban phép lành cho công tác đặt tượng Mẹ . 
  • Ngày 3 tháng 6 năm 2021, tượng Đức Mẹ La Vang đã chính thức được đặt lên khán đài . 
  • Ngày 17 tháng 7 năm 2021, thánh lễ cung hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang Orange County đã được tổ chức trọng thể – ngay sau cơn đại dịch Covid-19, với số giáo dân tham dự lên đến gần 10,000 người. 
  • Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Orange # I, được tổ chức tại Linh Đài Đức Mẹ vào hai ngày: 1 và 2 tháng 7 năm 2022 với chủ đề: “Cùng Mẹ Tạ Ơn Chúa” do linh mục Vincente Phạm Ngọc Hùng làm trưởng ban tổ chức 
  • Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Orange # II, được tổ chức tại Linh Đài Đức Mẹ vào hai ngày: 14 và 15 tháng 7 năm 2023 với chủ đề: “Cùng Mẹ Lên Đường” do linh mục Thái Quốc Bảo làm trưởng ban tổ chức 
  • Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Orange # III, được tổ chức tại linh Đài Đức Mẹ vào hai ngày: 12 và 13 tháng 7 năm 2024 với chủ đề: “Đức Bà Là Hòm Bia Thiên Chúa” do linh mục Thái Quốc Bảo làm trưởng ban tổ chức. 

Các chi tiết khác về Linh Đài Đức Mẹ La Vang được liệt kê ở đây: https://www.christcathedralcalifornia.org/ollvshrine/about-the-shrine/ 

VN