Đại Hội Thánh Mẫu 

Giáo Phận Orange 

Giáo Xứ Chính Tòa

Thư Mời Của Các Giám Mục Giáo Phận Orange

Giám mục Kevin W. Vann

Giám mục Thanh Thai Nguyen

Giám mục Timothy Freyer

Linh Mục Gioan Baotixita Thái Quốc Bảo
Rector Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu

Ca Đoàn

Chương Trình

Ghi Danh

VN