Đại Hội Thánh Mẫu – Giáo Phận Orange Christ Cathedral

Ngày 12-13 tháng 7 năm 2024

13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

“Đức Bà Là Hòm Bia Thiên Chúa”

Thư Mời Của Các Giám Mục Giáo Phận Orange

Giám mục Kevin W. Vann

Giám mục Thanh Thai Nguyen

Giám mục Timothy Freyer

Linh Mục Gioan Baotixita Thái Quốc Bảo
Rector Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu

Ca Đoàn

Chương Trình

Ghi Danh

Đại Hội Thánh Mẫu 2024

VN