FRIDAY, JULY 14, 2023: Tuyên bố khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu

5:30 pm

Tuyên bố khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu
Commencement of Marian Days 2023

OLLV Shrine

5:35 pm – 5:45 pm

Thánh ca/Prelude – Youth choir/Liên Ca Đoàn Giới Trẻ

OLLV Shrine

5:50 pm – 6:50 pm

Keynote speaker: Fr. Nguyễn Khắc Hy;
“Noi Gương Đức Mẹ Trên Con Đường Truyền Giáo”

OLLV Shrine

5:30 pm – 6:30 pm

English Session #1 Rev. Greg Boyle, S.J.
“Be Fearless for Me: Courage and the Gospel of the marginalized”

CCA Gym

7:00 pm – 8:30 pm

Thánh lễ khai mạc / Opening Mass
Chủ tế & giảng: Bishop Oscar Cantú (San Jose)

OLLV Shrine

9:00 pm – Closing

Ăn tối và Văn nghệ / Dinner & Entertainment

OLLV Shrine

9:00 pm – 11:00 pm

Taizé Prayer and Conversation by Christus Ministries
Visit Christus Ministries Website ›

CCA Gym

SATURDAY, JULY 15, 2023

8:00 am – 9:30 am

Thánh lễ & nghi thức chữa lành/ Healing Mass
Chủ tế: Bishop Thành Nguyễn
Giảng: Fr. Phạm Đức Thịnh, S.L.L.

OLLV Shrine

10:00 am – 2:30 pm

Chầu Thánh Thể và Nghi thức hòa giải
Eucharistic Adoration & Reconciliation

Christ Cathedral

10:00 am – 11:30 am

Hội Thảo A: 4 Đề tài / Four Workshops

Fr. Nguyễn Khắc Hy, P.S.S. “Giáo Huấn Của Giáo Hội đối với những vấn nạn ngày nay. Phần I”

Arboretum

Msgr. Phạm Mạnh Cương, J.C.L. “Những Thử Thách Trong Hôn Nhân“

Freed Theater

Nhạc sĩ Lê Tín Hương “Phép Lạ Đức Mẹ Maria La Vang”

Large Gallery

Fr. Nguyễn Đình Anh Nhuệ, O.F.M.Conv “Mẹ Maria – Mẫu Người Môn Đệ Truyền Giáo Theo Kinh Thánh”

Cultural Center

10:00 am – 11:30 am

English Session #2 Michael Ketterer “The Discovery-Discover His calling”

CCA Gym

11:30 am – 1:30 pm

Ăn trưa / Lunch

1:30 pm – 3:00 pm

Hội Thảo B: 4 Đề tài / Four Workshops

Fr. Nguyễn Khắc Hy P.S.S.
“Giáo Huấn Của Giáo Hội đối với những vấn nạn ngày nay.” P. 2

Arboretum

Fr. Phạm Đức Thịnh, S.L.L.
“Thánh Lễ, Bí Tích Tình Yêu và Nguồn mạch đời sống Kitô hữu”

Large Gallery

Fr. Nguyễn Nam Thảo, S.J., PhD.
“Thông Điệp Của Mẹ Maria Cho Cuộc Sống Hôm Nay”

Freed Theater

Fr. Nguyễn Đình Anh Nhuệ, O.F.M.Conv
“Me Maria Và Sứ Mạng Truyền Giáo Của Giáo Hội Ngày Nay”

Cultural Center

1:30 pm – 3:00 pm

English Session #3 – Emily Wilson
“The Calling-Calling of healthy relationship”

CCA Gym

3:00 pm – 4:00 pm

Chuẩn bị rước kiệu / Line up for procession

Parking P8 & P9

4:00 pm – 5:30 pm

Rước kiệu Đức Mẹ / Rosary Procession

Around campus

6:00 pm – 6:50 pm

Múa phụng vụ & thánh ca dẫn nhập
Liturgical Dance & Music

OLLV Shrine

7:00 pm – 9:00 pm

Thánh lễ đại trào / Pontifical Mass
Chủ tế: Bishop Kevin Vann
Giảng: Bishop Thành Nguyễn

OLLV Shrine

9:00 pm – closing

Ăn tối, văn nghệ & xổ số
Dinner, entertainment & raffle drawing

OLLV Shrine

VN