Speaker Times

Thứ Sáu, 12 Tháng 7 năm

English 5:30 pm – 11:00 pm
Fr. Martin Ngo, SJ

Thứ Bảy, 13 Tháng 7 năm

Tiếng Việt 10:00 am – 11:30 am
Father Phạm Tĩnh, SDD
Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 

English 10:00 am – 11:30 am 
Mr. & Mrs. Keith & Tracy Hoàng 

Tiếng Việt 1:30 pm – 3:00 pm
Father Phạm Tĩnh, SDD
Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR.

Father Phạm Tĩnh, SDD  

Linh Mục Ansgar Phạm Tĩnh, là tu sĩ thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa tại Hải Ngoại.  Cha Tĩnh nguyên là tu sĩ thuộc dòng Gioan Tẩy Giả, thụ phong Linh Mục tại Giáo Phận Tai-Chung, Taiwan vào ngày 27/12/2003.  Năm 2006 ngài được phép thuyên chuyển qua Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa.  Trong 20 năm linh mục, cha Tĩnh đã phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Phanxico-Xavie tại Vancouver BC, Canada, Giáo Xứ Thánh Giuse, Giáo Phận Dallas Texas, và hiện nay đang là chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Happy Valley City, Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Fr. Ansgar Pham Tinh, SDD is a member of the Domus Dei Clerical Society of Apostolic Life. 

He was a member of the Congregation of St. John the Baptist, he was ordained to the priesthood on December 27, 2003 in Taichung Diocese, Taiwan. In 2006, he received permission to transfer to the Domus Dei Clerical Society of Apostolic Life.  During his 20 years as a priest, Father Tinh has ministered to the people of God at St. Francis Xavier, Vancouver BC Canada, St. Joseph Vietnamese Parish, Diocese of Dallas. Texas, and at present, he is the Pastor of Our Lady of La Vang Parish in the Archdiocese of Portland, Oregon. 

Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 

Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Tỉnh Baltimore Hoa Kỳ. Cha khấn Dòng năm 2006, lãnh nhận Sứ Vụ Linh Mục năm 2014 tại Boston. Phó xứ thánh Phêrô Tông Đồ và Phó đền Thánh Gioan Neumann từ 2014-2019 tại Tổng Giáo Phận Philadelphia. Hiện nay, cha đang phục vụ với trách vụ Giám Đốc Ơn Gọi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore tại Tổng Giáo Phận Washington DC. 

Fr. Peter Linh Nguyen is a Redemptorist of Baltimore Province. He made his first wow in 2006 and his ordination was in 2014 in Boston. He served as a parochial priest at St Peter the Apostle and the National Shrine of St John Neumann from 2014 to 2019. He is serving as a Redemptorist Vocation Director of Baltimore Province in the Archdiocese of Washington, DC.  

Keith & Tracy Hoàng

Keith and Tracy Hoang launched their e-commerce business HansonEllis.com in 1999, becoming the #1 choice for wedding keepsakes by BRIDE magazine and currently ranked in the top 1% of Etsy stores. With their extensive 25 years of experience in the industry, they successfully developed a system to identify our God-given gift for purposeful living. They now dedicate their efforts to the BFG Ministry (www.builtforgreatness.com) to restore the truth of our faith and make disciples of all nations. 

Fr. Martin Ngo, S.J.

Fr. Martin grew up in Orange County with his two sisters. As children of Vietnamese immigrants, “Marty” was blessed with a multicultural, suburban upbringing. His first assignment as a priest placed him in the Jesuit Community at Loyola Marymount University in 2021 as a full-time Campus Minister. He has since transitioned to teaching Production in the School of Film & Television and enjoys accompanying students of all stripes, whether in the storytelling industry or pastorally through the Arrupe Living & Learning Community, CLC, and other student-led initiatives. Marty also works for Loyola Productions, a non-profit Jesuit film company, and is currently the faculty advisor for Alpha Sigma Nu, the university’s Jesuit Honor Society. Aside from Jesus, his sisters are his greatest support; one is a doctor, and the other is a compliance manager. They like to think that they make up the start of a pretty good joke.

Thứ Sáu 5:30 pm – 11:00 pm  English

Speaker: Father Martin Ngo, SJ

Thứ Bảy 10:00 am – 11:30 am  Hội Thảo Tiếng Việt

Speaker: Father Phạm Tĩnh, SDD
Topic: Những Báu vật trong HÒM BIA CỦA MẸ MARIA
Hội Thảo # 1:  Bí Tích Thánh Thể

Ngày xưa, đối với dân Do Thái, Hòm Bia là một bảo vật linh thánh và vô cùng quý giá, bởi trong đó có chứa đựng Bánh Man-na, có Hai Bia Đá Chứng Ước.  Ngày hôm nay, đối với người Công Giáo, Hòm Bia Maria cũng vô cùng quý giá, bởi vì Mẹ đã cưu mang chính Con Chúa Trời, là Bánh hằng Sống, và cũng là Lề Luật Sống.  Qua hình ảnh của bánh Man-na trong Hòm Bia Chứng Ước, trong Năm Phục Hưng Thánh Thể, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy yêu mến Bí Tích Thánh Thể bằng cách trân quý thánh lễ, siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ. 

Speaker: Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 
Hội Thảo # 2: Mẹ Maria và Phụng Vụ Lời Chúa – “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,20).

Nhờ sức mạnh của Lời Chúa mà Mẹ đã vững vàng ngay cả khi đứng dưới chân Thánh Giá.

Khi đối diện với những nhọc nhằn của cuộc sống, đâu là sức mạnh của mỗi chúng ta? 

Speakers: Keith & Tracy Hoàng 
Hội Thảo # 3: Unleash Your Inner Power for Purposeful Living

We are each called to embark on a journey towards sainthood, guided by the Holy Spirit and the protection of Mary, Our Blessed Mother. Together, we can transform the hearts of the people and make disciples of all nations. Join us in witnessing how Mary, the Star of the New Evangelization, will help us bear radiant witness to the joy of the Gospel that will reach the ends of the earth. It will integrate with the morality and cultural truth of today’s society to renew our spirit by discovering the beauty, goodness, and truth of our faith.


Thứ Bảy 1:30 pm – 3:00 pm  Hội Thảo Tiếng Việt

Speaker: Father Phạm Tĩnh, SDD

Những Báu vật trong HÒM BIA CỦA MẸ MARIA

Hội Thảo # 2:  Sự Khiêm Nhường

Đức Maria là Hòm Bia rất quý và cao cả, bởi vì không những Hòm Bia Mẹ có chứa đựng chính Con Một Thiên Chúa, nhưng Mẹ còn chứa đựng những nhân đức rất tuyệt vời đáng cho chúng ta noi gương, học hỏi và bắt chước, một trong những nhân đức mà chúng ta cần học hỏi nơi Mẹ là đức KHIÊM NHƯỜNG.

Speaker: Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 

Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể

Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể – “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38).

Nhờ niềm tin mà Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời nhập thể nơi cung lòng mình cách tròn đầy.  Làm sao để mỗi khi kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, mỗi chúng ta có thể cảm nhận cách sống động sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mình? 

VN