Hai chương trình văn nghệ khác nhau, với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ được trình diễn ngay sau thánh lễ 7:00pm chiều.  Đặc biệt Tối Thứ Bảy, chương trình xổ số độc đắc $50,000 – và nhiều giải khác – sẽ được thực hiện ngay sau thánh lễ trước khi chương trình văn nghệ được bắt đầu. 

VN