Speaker Times

Thứ Sáu, 12 Tháng

Tiếng Việt 5:50 pm – 6:50 pm
Father Phạm Bá Tĩnh, SDD

Thứ Bảy, 13 Tháng

Tiếng Việt 10:00 am – 11:30 am
Father Phạm Bá Tĩnh, SDD
Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 

Tiếng Việt 1:30 – 3:00 pm
Father Phạm Bá Tĩnh, SDD
Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 

Thứ Sáu 5:50 pm – 6:50 pm  Keynote – Tiếng Việt

Speaker: Father Phạm Bá Tĩnh, SDD

Topic: “Hòm Bia Maria” Mẫu Gương Của Người Kitô Hữu

Tầm quan trọng và sự liên hệ giữa Hòm Bia trong Cựu Ước và “Hòm Bia Maria”.  Như dân Do Thái khi xưa, khi có Hòm Bia ở giữa họ, thì họ được Đức Chúa gìn giữ, bảo vệ, và chúc phúc.  Người Công Giáo chúng ta cũng được Thiên Chúa che chở, gìn giữ, chúc lành, ban bình an và bảo vệ chúng ta, khi chúng ta có Bí Tích Thánh Thể, là Con Thiên Chúa, Đấng đã và đang cư

Thứ Bảy 10:00 am – 11:30 am  Hội Thảo Tiếng Việt

Speaker: Father Phạm Bá Tĩnh, SDD

Topic: Những Báu vật trong HÒM BIA CỦA MẸ MARIA

Hội Thảo # 1:  Bí Tích Thánh Thể

Ngày xưa, đối với dân Do Thái, Hòm Bia là một bảo vật linh thánh và vô cùng quý giá, bởi trong đó có chứa đựng Bánh Man-na, có Hai Bia Đá Chứng Ước.  Ngày hôm nay, đối với người Công Giáo, Hòm Bia Maria cũng vô cùng quý giá, bởi vì Mẹ đã cưu mang chính Con Chúa Trời, là Bánh hằng Sống, và cũng là Lề Luật Sống.  Qua hình ảnh của bánh Man-na trong Hòm Bia Chứng Ước, trong Năm Phục Hưng Thánh Thể, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy yêu mến Bí Tích Thánh Thể bằng cách trân quý thánh lễ, siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ. 

Speaker: Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 

Mẹ Maria và Phụng Vụ Lời Chúa – “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,20).

Nhờ sức mạnh của Lời Chúa mà Mẹ đã vững vàng ngay cả khi đứng dưới chân Thánh Giá.

Khi đối diện với những nhọc nhằn của cuộc sống, đâu là sức mạnh của mỗi chúng ta? 

Thứ Bảy 1:30 pm – 3:00 pm  Hội Thảo Tiếng Việt

Speaker: Father Phạm Bá Tĩnh, SDD

Những Báu vật trong HÒM BIA CỦA MẸ MARIA

Hội Thảo # 2:  Sự Khiêm Nhường

Đức Maria là Hòm Bia rất quý và cao cả, bởi vì không những Hòm Bia Mẹ có chứa đựng chính Con Một Thiên Chúa, nhưng Mẹ còn chứa đựng những nhân đức rất tuyệt vời đáng cho chúng ta noi gương, học hỏi và bắt chước, một trong những nhân đức mà chúng ta cần học hỏi nơi Mẹ là đức KHIÊM NHƯỜNG.

Speaker: Father Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. 

Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể

Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể – “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38).

Nhờ niềm tin mà Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời nhập thể nơi cung lòng mình cách tròn đầy.  Làm sao để mỗi khi kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, mỗi chúng ta có thể cảm nhận cách sống động sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mình? 

VN